Ana Sayfa
Sempozyum Hakkında Bilgi - Türkçe Versiyon  [English]


Sempozyum Program Ücret
SAĞLIK SİSTEMLERİ AÇISINDAN ERGONOMİ SEMPOZYUMU

ULUSLAR ARASI KATILIMLI

“SAĞLIK SİSTEMLERİ AÇISINDAN ERGONOMİ”

SEMPOZYUMU

English Version

5 - 7 Mayıs 2008

Sempozyumun programı aşağıdaki gibidir:

5 MAYIS 2008 - PAZARTESİ

Oturum No
Saat

Oturum Başlığı

Konuşmacılar

09:15 - 09:30

Kayıt

 

09:30 - 10:30

Açılış Konuşmaları
İstanbul Teknik Üniversitesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İTO
MESS
BRİSA


Ahmet F. ÖZOK
Kasım ÖZER
Abdullah ÇINAR
Dilek KURT
Bülent SAVAŞ

10:30 - 10:45

Çay ve Kahve Molası

 

I. Oturum

10:45 - 12:15

Sağlık Sistemlerinde Kalite ve Ergonomi
“Healthcare Quality and Ergonomics”

Ellen ROSSKAM

 Ergonomi ve Sağlık Personelinin Kas-İskelet Hastalıklarından Koruma Yöntemleri

Mahmut EKŞİOĞLU

12:15 - 13:15

Öğle Yemeği

 

II. Oturum

13:30 - 15:00

Onkolojide Kolektif Tıbbi Karar Verme

“Collective Medical Decision in Oncology”

Vanina MOLLO

 Hasta Güvenliğinde Ergonomi

 Özlem YILDIRIM

15:00 - 15:15

Çay ve Kahve Molası

 

III. Oturum

 15:15 - 16:45

İş Kazalarına Yönelik Yapılan L Tipi Karar Matrisi Analizinin, Bilişsel Ergonomi Açısından İncelenmesi

Altan KOLTAN

İş Sistemlerinin Tasarım Uygulamalarında İş Güvenliği Açısından Ergonomi

Şükrü METİNOĞLU
Emre MERCAN

6 MAYIS 2008 - SALI

Oturum No
Saat

Oturum Başlığı

Konuşmacılar

IV. Oturum

09:30 - 10:30

Sağlık Sistemlerinde Halk
Sağlığı Açısından Ergonomik Açılımlar

Çağatay GÜLER

10:30 - 10:45

Çay ve Kahve Molası

 

V. Oturum

10:45 - 12:15

Sağlık Sistemlerinde Kullanılabilirlik
“Usability in Healthcare Systems”

Heiner BUBB

Tıbbi Aletlerin ve İş Ortamının Ergonomik Tasarımında Kas- İskelet Sisteminin Biyomekanik Modellemesi: Mikroergonomi ve Makroergonomi Arasındaki Köprü

Behice DURGUN

12:15 - 13:15

Öğle Yemeği

 

VI. Oturum

13:30 - 15:00

Hasta Güvenliği
“Improving efficiencies and patient safety in healthcare through human factors and ergonomics”

Vincent G. DUFFY

 Sağlık Sistemlerinde Toplam Kalite Yönetimi

Ufuk CEBECİ

15:00 - 15:15

Çay ve Kahve Molası

 

VII. Oturum

 15:15 - 16:45

 Sağlık Sistemlerinin Sosyal Yönü

 Serpil AYTAÇ

 İnsan Kaynakları Yönetiminde Ergonomi

Mehmet AKSU

7 MAYIS 2008 - ÇARŞAMBA

Oturum No
Saat

Oturum Başlığı

Konuşmacılar

VIII. Oturum
09:30 - 10:30

Meslek Hastalıkları

Fatih Hamşioğlu

 

 

 

10:30 - 10:45

Çay ve Kahve Molası

 

V. Oturum

10:45 - 12:30

Türkiye’deki Sağlık Sistemlerinin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi
Soru ve Tartışma
Sonuç ve Değerlendirme

Ahmet F. ÖZOK

GENEL

 

Kapanış Konuşması

 

İletişim için: ergomer@itu.edu.tr
www.ergonomi.itu.edu.tr