Ana Sayfa
Sempozyum Hakkında Bilgi - Türkçe Versiyon  [English]


Sempozyum Program Ücret
SAĞLIK SİSTEMLERİ AÇISINDAN ERGONOMİ SEMPOZYUMU

ULUSLAR ARASI KATILIMLI

“SAĞLIK SİSTEMLERİ AÇISINDAN ERGONOMİ”

SEMPOZYUMU

English Version

5 - 7 Mayıs 2008

Sempozyumda ele alınacak başlıca konular aşağıdaki gibidir:

• Fiziksel Ergonomi:
• Hastane Yerleşiminde Ergonomi
• Kullanılan Araç ve Gereçlerin Ergonomisi
• Bilişsel Ergonomi:
• Sağlık Sistemlerinde İnsan – Bilgisayar Etkileşimi
• Tıbbi ve Cerrahi Cihazların Kullanılabilirliği
• Bilişsel Prosesler ve Tıbbi Karar Verme
• Makro Ergonomi:
• Hemşirelik ve Hastabakıcı Hizmetlerinin Ergonomik Değerlendirmesi

• Sistem Güvenilirliği ve Hasta Güvenliği
• Sağlık Sistemlerinin Organizasyonu
• Kaza/Vaka Raporlanması ve Organizasyonel Öğrenme
• Klinik Risk Yönetimi ve Tedavi Performansı

İletişim için: ergomer@itu.edu.tr
www.ergonomi.itu.edu.tr