Ana Sayfa
Sempozyum Hakkında Bilgi - Türkçe Versiyon  [English]


 
DAHA ÖNCEKİ ÇALIŞMALARIMIZ
İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Ergonomi

“İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Ergonomi” Sempozyumu 8-9 Mayıs 2007 tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü içerisindeki İşletme Fakültesinde gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği gibi hem Avrupa Birliği’ne giriş öncesindeki çalışmalar çerçevesinde ve hem de uluslararası rekabet açısından işletmelerimizde 'İş Sağlığı ve Güvenliği'nin giderek önem kazandığı açıktır. Bu konunun İnsan Kaynakları, Kalite, Metot Geliştirme, Süreç Analizi, Endüstriyel İlişkiler, Verimlilik vb. konularla çok yakın ve önemli bir ilişkisi olması dolayısıyla, İTÜ Endüstri Mühendisliği ve Türk Ergonomi Derneği olarak yabancı uzmanların, bu alanda çalışan uygulamacıların ve yine bu alandaki Öğretim Üyelerinin katılımıyla İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 8-9 Mayıs 2007 tarihlerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Ergonomi” konusunun işleneceği iki günlük bir Sempozyum düzenlenmiştir.

detaylı bilgi için tıklayınız

11. Ulusal Ergonomi Konferansı

26 - 28 Aralık 2005 tarihleri arsında, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi - Mustafa Gediktaş Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmiş olan 11.Ulusal Ergonomi Konferansı yoğun bir katılımla sona ermiştir.

Konu Başlıkları

 • Fiziksel Ergonomi
 • Bilişsel Ergonomi
 • Makro Ergonomi
 • İş Güvenliği
 • Endüstriyel Ergonomi
 • İnsan Performansı
 • İş Analizi ve Dizaynı
 • Hizmet Sektöründe Ergonomi
 • Ürün Ergonomisi
 • Biyomekanik
 • İş ölçümü
 • İnsan Faktörleri Mühendisliği

Bildiriler Kitabı

detaylı bilgi için tıklayınız